De tarieven van Rijschool No Stress zijn net zo helder als de lessen zelf. Geen gedoe met onduidelijke actiepakketten, maar een duidelijk en eerlijk tarief. Zo weet je altijd waar je aan toe bent.

Je lest altijd anderhalf uur aaneengesloten. We streven ernaar om zo weinig mogelijk lessen te koppelen aan die van andere leerlingen. Zo heb je maximaal profijt van je lesuren, dus anderhalf uur is ook écht anderhalf uur. Eigenlijk heb je dus gewoon privéles. Mocht het door omstandigheden voorkomen dat twee leerlingen direct na elkaar gepland worden, dab wordt altijd vooraf even overlegd. Wel zo duidelijk, toch?

Onze tarieven zijn heel overzichtelijk. Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Bundel – 10

€1100,-

• 10 uur rijles

• Inclusief praktijkexamen

Bundel – 20

€1685,-

• 20 uur rijles

• Inclusief praktijkexamen

• 3 uur gratis theorieles t.w.v. €49,-

• Samenvatting theorieboek t.w.v. €25,-

Bundel – 25

€1985,-

• 25 uur rijles

• Inclusief praktijkexamen

• 3 uur gratis theorieles t.w.v. €49,-

• Samenvatting theorieboek t.w.v. €25,-

Bundel – 30

€2235,-

• 30 uur rijles

• Inclusief praktijkexamen

• 3 uur gratis theorieles t.w.v. €49,-

• Samenvatting theorieboek t.w.v. €25,-

Opfris rijles

€80,- p/uur

• Les op maat

• Schakel of automaat

• Ook mogelijk in eigen auto

Theorieles (individueel 1 op 1)

€65,- p/uur

• Opmaat

• Hoge slagingspercentage

• Op locatie of theoriecentrum Didam

Klassikaal Theorieles

€49-

• 3 uur theorieles

• Kleine groepen

• Hoge slagingspercentage

• Theoriecentrum No Stress (Didam)

CBR Tussentijdse toets-B

€210,-

CBR Praktijkexamen-B (Standaard)

€285,-

CBR Praktijkexamen (Faalangst)

€325,-

CBR Theorie-examen (Standaard)

€78,-

CBR Theorie-examen (Extra tijd)

€91,-

CBR Theorie-examen (Individueel 1 op 1)

€155,-

• Extra tijd om goed na te denken (45 min)

• Minder stress (aparte ruimte)

* Veel leerlingen vinden het prettig en geruststellend als de instructeur of theoriedocent bij een individueel theorie-examen mee gaat naar het CBR. Dat doen we graag. Hiervoor wordt dan het afgesproken lestarief berekend, aanvullend op het hiervoor genoemde CBR-tarief.

Kennismakingsles
We plannen graag een kennismakingsles. Zo’n les duurt – net als een gewone rijles – 90 minuten. Het tarief voor de kennismakingsles is hetzelfde als het lestarief dat we samen afspreken voor jouw rijopleiding. Kies je niet voor ons? Even goede vrienden, maar dan betaal je het losse lestarief van € 70,00 per uur voor de kennismakingsles.

Betalingsmogelijkheden
Als je kiest voor Bundel-30, Bundel-20 of Bundel-10 dan betaal je deze voorafgaand aan de start van de lessen via een factuur.

Afzeggingen
Mocht je onverhoopt een les moeten afzeggen, dan kan dat kosteloos als je dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les doet. Dit kan uitsluitend telefonisch via ons centrale nummer 085-4009004.

Voortijdig stoppen met lesbundels
De meeste leerlingen kiezen voor een voordeelbundel met een vooraf afgesproken aantal lesuren (30, 20 of 10 ). Zo’n bundel koop je met een flink prijsvoordeel. Als je op eigen initiatief stopt met de lessen, kan – in overleg met de directie – restitutie worden verleend van het resterende lesgeld. Dit gaat dan als volgt: de reeds geleste uren worden met terugwerkende kracht berekend voor het losse lestarief van € 80,00 per uur. Het resterende bedrag wordt dan gecrediteerd. Op zich logisch natuurlijk, want je hebt niet het volledige aantal uren van de afgesproken bundel gelest en dan vervalt het ‘recht’ op het voordeeltarief.

Betalingen
Uiteraard zorgen wij ervoor dat voorafgaand aan een examen alle uren, examens en diensten correct zijn gefactureerd. Drie dagen voordat je examen doet dienen alle openstaande facturen volledig betaald te zijn. Als dat – zonder overleg met Rijschool No Stress – nog niet is gebeurd zal het examen niet doorgaan.